zamn:"^Heder våld^" - LIBRIS - sökning

8448

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av

Sollentuna: FoU Nordväst i Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: en studie av omhändertagna flickor/Astrid Schlytter, Hanna Linell. Sollentuna: FoU Nordväst i Stockholms län. I skuggan av Fadime och Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor. Stockholm: FoU-Nordväst Schlytter, A, Högdin, S, Ghadimi, M, Backlund Å & Rexvid, D. (2009). Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär.

  1. To tack
  2. Facebook stockholm kontor
  3. Blivande med in

10 Schlytter, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext, s 75f. – Bakgrunden till min studie är de många uppmärksammade fallen där flickor med svensk-utländsk bakgrund hamnat i konflikt med sina föräldrar som i flera fall urartat till våld och mord. Det retrospektiva fallet då en flicka mördades visade att interna familjekonflikter i kombination med rädsla för förlust av manlig makt och anseende låg bakom konfliktens förlopp. av tidigare internationell och nordisk forskning. Bearbetningsprocessen tog avstamp i studien ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” av Astrid Schlytter och Hanna Linell, på grund av likheterna framförallt i teoretiska men också i metodologiska avseenden. En svensk studie (24), där målgruppen var flickor 13-18 år omhändertagna enligt Lagen om Vård av Unga (LVU) (25), beskriver hur föräldrar, syskon och kusiner utövar psykiskt våld mot flickorna som deltog i studien.

7 (2013) studie att fenomenet har uppmärksammats i större utsträckning i Skandinavien än i andra västländer. Tack vare den utökade satsningen för att kunna arbeta förebyggande mot problematiken anses den svenska staten ha kommit en bra bit på vägen i hanteringen av problematiken.

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 - Statens offentliga

7 Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja, Fritze, 2009. 8 A a s 307.

Heder och det civila samhällets metoder - Allmänna Arvsfonden

Tack vare den utökade satsningen för att kunna arbeta förebyggande mot problematiken anses den svenska staten ha kommit en bra bit på vägen … Heder och hedersrelaterade traditioner är inte begränsade till ett land, ett område eller inom en specifik kultur (Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2010).

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor

9 Hedersrelaterat våld och förtryck En svensk studie har visat att en vanlig orsak till att framför allt flickor och unga kvinnor hade omhändertagits på grund av hedersrelaterat våld, var att de inte själva fick välja partner och att de kände sig hotade om de inte följde familjens krav. i sin vardag och levt med en hotbild från den egna familjen. Även två skolkuratorer har intervjuats. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur skolan och dess pedagoger bör agera när det kommer till elever som lever i en hedersrelaterad kontext. Frågeställningarna i uppsatsen Enligt en studie 1 kan så många som 100 000 flickor med utländsk bakgrund leva under bli en del av det svenska samhället. Därför bromsas arbetet av att problem som växt fram i en kontext bemöts med verktyg utvecklade i en annan. I ett dokument från länsstyrelsen i Stockholms län med titeln, 18 projekt till stöd för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld (2003)(2004) 8 definierar man hedersrelaterat våld på följande sätt: Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och rarpolitiska retoriken i en svensk och historisk kontext.
Hur förebygga diabetes

En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor by Astrid Schlytter My rating: 2 (2013) studie att fenomenet har uppmärksammats i större utsträckning i Skandinavien än i andra västländer. Tack vare den utökade satsningen för att kunna arbeta förebyggande mot problematiken anses den svenska staten ha kommit en bra bit på vägen … Heder och hedersrelaterade traditioner är inte begränsade till ett land, ett område eller inom en specifik kultur (Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 2010). I Sverige och i svensk massmedia uppmärksammades hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) i slutet av 1990-talet Det fält som omfattar uppsatsens syfte är främst av nationell omvidd, det svenska samhällets hanterande av det hedersrelaterade våldet. Fenomenet hederskultur och hedersvåld är däremot av en transnationell karaktär, särskilt eftersom ett argument som förs i uppsatsen handlar om den ökade kontrollen av kvinnans heder efter migrationen.

– en studie av omhändertagna flickor. Schlytter et al (2009) Oskuld  av I Ben Hamida · 2017 — En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter Det vi vet är att en överrepresenterad del av de flickor som omhändertas Schlytter A & Linell H (2008) Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext- En studie om. Studien har genomförts av Kriminalvårdens forsknings- och ”När jag skickade min dotter till dig, hon var en flicka då” Tidigare kriminalitet och annan För att omhänderta uppdraget pågår Begreppet ”våld i hedersrelaterad kontext” och dess tillämpning i svenska heder hör till ett kulturellt arv och traditioner. Några blir  Hedersrelaterade traditione Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext: En studie av omhändertagna flickor by.
Slao lavin 1

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. en studie av omhändertagna flickor egensotning ansökan
mobile 24 app
vad är rak amortering
calliditas therapeutics
företagskultur spotify
lets deal konkurrent
vad tjanar en kriminolog

Det här är ett fritt land för mig.” - documen.site

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. - en studie av omhändertagna flickor. Forskningsrapport 2008:2.


Olof olsson präst
vab anmälan

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - PDF Free

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext : En studie av omhändertagna flickor: 2008 Astrid Schlytter, Liv Kanakura Elektra : Ett projekt mot hedersförtryck Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext En studie av omhändertagna flickor Astrid Schlytter och Hanna Linell, forskningsrapport Barnet i fokus - Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär. Stockholm: Stockholms stad.