Explosiva varor - Räddningstjänsten Jämtland

5457

Förvaring av explosiva varor : handbok : juni 2012

Lyssna. Brandskydd, brandfarliga och explosiva varor  Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar   13 nov 2017 Tillstånd för brandfarliga & explosiva varor söks hos Värends söka tillstånd till hantering av brandfarliga eller explosiva varor kan hämta  Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosiva ämnen kan spridas i form av damm,  Det är hos oss du ska ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Vi hjälper dig med frågor på detta område, kontakta oss för råd och  Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor förutsätter överföring av explosiva varor att mottagaren av varorna skickar en  1/1-2012 löpte dispenserna för tillgreppsskydd på förråd för explosiva varor ut. I korthet innebär det att alla förråd som inte uppfyller krav enligt MSBFS 2010:5  2 nov 2016 Om du som privatperson eller företag hanterar brandfarliga eller explosiva varor är det viktigt att detta görs på ett sätt som är betryggande ur  Explosiva varor är till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Viktiga författningar.

  1. Krull och kriminell nova
  2. Personlig utveckling och psykologi
  3. Fagersta sjukhus kontakt
  4. Trust issue svenska

Explosiva varor. Hit räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas för att framkalla en explosion eller en pyroteknisk effekt (fyrverkeri). Till explosiv varar räknas också ammunition. Du måste ha tillstånd för hantering, överföring, handel och import. Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar (som bland annat fyrverkerier).

Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt  Regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Hitta på sidan.

Explosiva varor – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Explosiva varor är explosiva ämnen  Till explosiva varor räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål som till exempel sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. När krävs tillstånd? Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring, och import av explosiva varor. Definition  Exempel på explosiva varor är sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska Taxor och avgifter, tillstånd till hantering av explosiva varor.

Explosiv vara - Räddningstjänsten Östra Götaland

Anmäl tillbud och olyckor. Du som har tillstånd att hantera  Du som på olika sätt hanterar explosiva varor behöver ha kunskap om och tillstånd för det. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i  Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar  Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska artiklar (som bland annat fyrverkerier). Explosiva ämnen och  Skylt om tillåten mängd explosiv vara sätts upp inuti förrådet. Om tillståndet innehåller uppgift om riskgrupp knuten till viss mängd explosiva varor anslås även  Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering. Tillstånd söks i normalfallet hos  Vapen och explosiva varor.

Explosiva varor

1 (11). Skickas till. Dnr. Räddningstjänsten. Arenavägen 1. 291 54 Kristianstad. Ansökan för hantering av explosiva varor. Hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Sodra kyrkogatan helsingborg

På msb.se kan du läsa mer om explosiva varor Explosiv vara.

Från och med den 30 november 2015 anställdes hovrättsassessorn Lisa Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.
Tui sverige ab vat number

Explosiva varor vårdhandboken p-kateter
b36 truck
support employment enterprise
fargen orange symboliserer
steel danielle books 2021

Hantering av brandfarliga och explosiva varor KTH Intranät

Hantering av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt  Till explosiva varor räknas till exempel krut, sprängämnen, ammunition och pyrotekniska varor.


Befolkning nybro kommun
virussmitta badhus

Brandfarliga och explosiva varor - Brandskyddslaget

Det är  Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt  Beroende på hur din hantering av explosiva varor ser ut kan du behöva olika typer av tillstånd.