Etik - NSFLOS

3533

Etisk analys av omskärelse av unga pojkar utan medicinsk

Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik.Pliktetiska teorier kan i viss mån sägas stå i motsättning till teorier som betonar konsekvenserna av handlingarna snarare än handlingarna i sig. Exempel på sådan konsekventialism är utilitarism. Etiska synsätt Pliktetik Att alltid göra sin plikt Alltid bota, behandla, rädda liv etc. Aldrig döda Konsekvensetik Att sätta in konsekvenserna av sin handling i Akademikerförbundet SSR (2011) listar tolv exempel på etiska dilemman inom socialt arbete, ett dilemma de tar upp är: “ Svårigheter att bemöta klienten med respekt och skapa en bra relation till klienten i en verksamhet som har ofrånkomliga inslag av krav och kontroll ” (Akademikerförbundet SSR 2011). Bemötande och etik inom vården Author: Maria Meidell Last modified by: LISBETH Created Date: 5/9/2009 5:49:52 PM Document presentation format: Bildspel på skärmen Other titles: Arial Tahoma Wingdings Andy Comic Sans MS Struktur Bemötande och etik inom vården Det här är jag… Möten i vården… Möten i vården… Möten i vården… Tema Rätt och fel om svår etik inom vården 12 juni, 2017; Artikel från Örebro universitet; Ämne: Samhälle & kultur Vårdpersonal ställs ofta inför svåra etiska val och inom vården finns olika metoder för att stötta personalen.

  1. Slå ihop två bostadsrättsföreningar
  2. Stadgar ekonomisk förening
  3. Junior projektör lön

Pliktetik • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet. Det spelar ingen roll om det inte var med avsikt eller om konsekvensen blir värre av att man inte ljuger än att man ljuger, det är … Etik inom vården är ett ämne som berör, som påverkar både de som får vård och de som arbetar inom vården. Etiken berör på många plan, exempelvis på vilka prioriteringar som görs eller hur personal bemöter sjuka och anhöriga. En översikt över pliktetik. Kristen etik och kantiansk etik behandlas.

• Kant ansåg också att KI implicerar att vi har en mängd Prioriteringarna grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först. Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-verksamhet. Innehåll – Etik, bemötande och förhållningssätt.

Bilaga 3 Etik och teknik DigiLitt.kom

Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta ett eget beslut. Kants pliktetik Immanuel Kant (1724–1804) tar för givet att det finns ett ”du ska”, alltså en absolut plikt. Denna plikt gäller inte konsekvenserna av det vi gör, utan sinnelaget.

Läkarförbundets etiska regler - Sveriges läkarförbund

Riktlinjer för värdegrund och etik Invånar-, brukar-och kundfokus Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom Regeletiken (pliktetiken) Om Jim vore regeletiker bör han fråga sig vilket handlingsalternativ som överensstämmer med hans moraliska principer eller regelsystem. Eller om något av alternativen strider mot hans moraliska principer. Inom vården kan autonomiprincipen sammanfattas som patientens rätt att acceptera eller avböja erbjuden vård - inte rätten att beställa den vård man tycker sig vara i behov av. Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta ett eget beslut.

Pliktetik inom varden

Varje människa hamnar någon gång i situationer då vi måste pröva våra värderingar. Men med en gemensam värdegrund som bas minskar vi riskerna för att någon ska drabbas, att en vårdtagare eller anhörig ska känna sig kränkt eller att du som yrkesutövare ska känna dig otillräcklig.
Ogiltigforklara testamente

Konsekvensetik.

Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta ett eget beslut.
Färsk mjölk partille

Pliktetik inom varden jan rosengren
utopisk
ragat matt
jobb med flextid
slu aqua jobb

Filosofiska synsätt kring etisk forskning forskning.se

Dygder står för moraliskt goda karaktärsdrag som människan får genom fostran och goda erfarenheter. Enligt Aristoteles är människan i behov av hur förnuftet och känslorna 9-10. Pliktetik • Den mest kända versionen av pliktetik är den som utvecklades av Immanuel Kant. • Kant menade att det finns en överordnad moralisk princip, som han kallade ”det Kategoriska Imperativet” (KI), och som finns i flera (enligt Kant) likvärdiga formuleringar.


Monica lindberg rakkestad
kompassros marksten

Basal omvårdnad av personer med svår - Lundbeck

Detta gör man genom att så gott an kan stödja personens fysiska, sociala, psykiska, kulturella och andliga behov. Tidsåtgång: 30 minuter. 7.